Om AFK

Om Albertslund Fotoklub.

At samle amatørfotogrfer for under kammeratligt samvær at informere om fotografi og fotografiske teknikker. Vi dyrker foto på hobbyplan og vi har konkurrencer, fordrag og livlige diskussioner.

Vi ved noget om fototeknik, billedeforståelse., udstyr og materialer.

Vi er en blandning af - både ældre og yngre.


Klubben har atelier og mørkekammer.


Foreningen er stiftet 16 juni 1966.


Vi tager på fototure, med lokationer som vi finder i forvejen og tag også på fotoudstillinger.

Vi har 5 konkurrencer om året. Et engang i kvatalet med frit emne og et med "Året's billeder og serie".

Det er frivilligt at deltage i vores i konkurrencer, men ser gerne at man deltager.  

En sommerafslutning samt en juleafslutning med uddeling af præmier og diplomer fra årets konkurrencer.


AFK - 1966-2023- Opstart 16-03-2016 - version_04- Opdateret 29-07-2023. -  Web by Ole Hansen.